Kniha čtvrtá – Chrám smíření – přehled kapitol/ediční plán

Seznam kapitola a plánované zveřejnění

První část

„Chrám Smíření se pravděpodobně tyčil na jednom z kartágských kopců vedle Ešmunova chrámu. Teprve začínáme rozumět fenoménu Kartágo, jehož republikánské instituty, ekonomické koncepce a přání míru se zdají být neuvěřitelně aktuální.“

Madeleine Hours-Miedan , hlavní kurátor francouzských muzeí.
 • I. kapitola – 21.10.2020
 • II. kapitola – 23.10.2020
 • III. kapitola – 25.10.2020
 • IV. kapitola – 27.10.2020
 • V. kapitola – 29.10.2020
 • VI. kapitola – 31.10.2020
 • VII. kapitola – 2.11.2020
 • VIII. kapitola – 4.11.2020
 • IX. kapitola – 6.11.2020
 • X. kapitola – 8.11.2020
 • XI. kapitola – 10.11.2020
 • XII. kapitola – 12.11.2020
 • XIII. kapitola – 14.11.2020
 • XIV. kapitola – 16.11.2020

Druhá část

„Nežádej ode mne nebezpečná odhalení.“

A. S. Puškin
 • XV. kapitola – 18.11.2020
 • XVI. kapitola – 20.11.2020
 • XVII. kapitola – 22.11.2020
 • XVIII. kapitola – 24.11.2020
 • XIX. kapitola – 26.11.2020
 • XX. kapitola – 28.11.2020
 • XXI. kapitola – 30.11.2020
 • XXII. kapitola – 2.12.2020
 • XXIII. kapitola – 4.12.2020

Třetí část

„A co krása, kterou lidé zbožňují?
Je to nádoba, ve které je pusto, nebo oheň,
který se v nádobě třpytí?“

Nikolaj Zabolockij
 • XXIV. kapitola – 6.12.2020
 • XXV. kapitola – 8.12.2020
 • XXVI. kapitola – 10.12.2020
 • XXVII. kapitola – 12.12.2020
 • XXVIII. kapitola – 14.12.2020
 • XXIX. kapitola – 16.12.2020
 • XXX. kapitola – 18.12.2020
 • XXXI. kapitola – 20.12.2020

Čtvrtá část

„Bůh nám dal příbuzné, abychom se na nich učili lásce.“

F.M. Dostojevský
 • XXXII. kapitola – 22.12.2020
 • XXXIII. kapitola – 24.12.2020
 • XXXIV. kapitola – 26.12.2020
 • XXXV. kapitola – 28.12.2020
 • XXXVI. kapitola – 30.12.2020
 • XXXVII. kapitola – 1.1.2021
 • XXXVIII. kapitola – 3.1.2021
 • XXXIX. kapitola – 5.1.2021
 • XL. kapitola – 7.1.2021
 • XLI. kapitola – 9.1.2021
 • XLII. kapitola – 11.1.2021
 • XLIII. kapitola – 13.1.2021
 • XLIV. kapitola – 15.1.2021
 • XLV. kapitola – 17.1.2021

Kromě zde vpravo uvedených zdrojů, kde si lze poslechnout první část sextalogie Václav Michalského – Jaro v Kartágu, naleznete další zdroj na YouTube, kde jsou kapitoly uspořádány a vycházejí/vyšly ve výše uvedeném pořadí.

… dále Kniha pátá – Estomihi – seznam kapitol/ediční plán

Sdílejte s přáteli