Kniha čtvrtá – Chrám smíření – přehled kapitol/ediční plán

První část

„Chrám Smíření se pravděpodobně tyčil na jednom z kartágských kopců vedle Ešmunova chrámu. Teprve začínáme rozumět fenoménu Kartágo, jehož republikánské instituty, ekonomické koncepce a přání míru se zdají být neuvěřitelně aktuální.“

Madeleine Hours-Miedan, hlavní kurátor francouzských muzeí.

Druhá část

„Nežádej ode mne nebezpečná odhalení.“

A. S. Puškin

Třetí část

„A co krása, kterou lidé zbožňují?
Je to nádoba, ve které je pusto, nebo oheň,
který se v nádobě třpytí?“

Nikolaj Zabolockij

Čtvrtá část

„Bůh nám dal příbuzné, abychom se na nich učili lásce.“

F.M. Dostojevský

Kromě zde vpravo uvedených zdrojů, kde si lze poslechnout první část sextalogie Václav Michalského – Jaro v Kartágu, naleznete další zdroj na YouTube, kde jsou kapitoly uspořádány a vycházejí/vyšly ve výše uvedeném pořadí.

… dále Kniha pátá – Estomihi – seznam kapitol/ediční plán

Pokud se Vám tu líbilo, podělte se, prosím, se známými a kamarády. Velmi mi tím pomůžete... Václav Hrbek, překladatel románu